Phim
Home Phim

Phim

Phim
  • Thực hiện các clip kỹ xảo 3D cho phim, quảng cáo.
  • Sản xuất phim quảng cáo
  • Quay và dựng phim ca nhạc, video clips
  • Quay và dựng băng phóng sự, hội nghị, hội thảo, sự kiện vv…
  • Nhận cắt gọt, chèn dữ liệu, lồng tiếng, làm kỹ xảo, xuất VCD, DVD, Betacam vv…từ đầu đến cuối băng.
  • Cung cấp nhân viên quay và phụ quay cho nhóm làm phim, truyền hình.
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Các hình ảnh ở trên chỉ mang tính chất minh họa