Nhiếp ảnh
Home Nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh
  • Chụp, cung cấp ảnh quảng cáo phục vụ cho ấn phẩm, pano, biển bảng, tư liệu làm film các loại.
  • Chụp ảnh sự kiện, hội nghị, hội thảo, lễ hội, giới thiệu tiềm năng kinh tế, du lịch vùng vv…
  • Chụp ảnh nghệ thuật, chân dung, gia đình, thời trang.
  • Cung cấp ảnh tư liệu quảng cáo cho đội ngũ hoạ sỹ, thiết kế, các công ty quảng cáo, truyền thông.
  • Các dịch vụ khác về ảnh (ép, khung, bo, trang trí vv…)
 
Ảnh chân dung Ảnh chân dung
Ảnh nghệ thuật Ảnh nghệ thuật
Ảnh quảng cáo Ảnh quảng cáo
Ảnh sự kiện Ảnh sự kiện
Các thể loại khác Các thể loại khác